Niektóre dziedziny budownictwa wymagają znacznie większej uwagi i precyzji. Spowodowane jest to przede wszystkim rodzajem inwestycji, jakimi się zajmuje. Budownictwo specjalne zajmuje się nie tylko wznoszeniem niektórych budynków, ale również realizowaniem wielu niezbędnych inwestycji, takich jak wały przeciwpowodziowe czy na przykład składowiska odpadów. W przypadku takich przedsięwzięć bardzo istotne jest zachowanie nie tylko ogromnej precyzji, ale również spełnienia odpowiednich warunków, wynikających ze specjalnych przepisów, regulujących nie tylko powstawanie takich miejsc, ale również ich dalsze funkcjonowanie.

Szczegóły bardzo istotne

W budownictwie inżynieryjnym bardzo wiele uwagi przykłada się do każdego szczegółu, który ma wpływ na realizacje inwestycji. Podstawą jest przede wszystkim odpowiednio wykonany projekt, co zajmuje często wiele miesięcy. Ponadto do jego wykonania zazwyczaj zaprzęga się wiele nauk nie tylko architekturę. Fizyka, chemia jak również gruntoznawstwo – to tylko niektóre  tych dziedzin, które zajmują się budownictwem specjalnym. Konieczne jest bowiem bardzo dokładne wyliczenie nie tylko wielkości planowanych inwestycji, ale również sił które na nie działają. To pozwoli już na etapie projektu uniknąć wielu problemów podczas realizacji inwestycji. Jeśli inwestycjami maja być duże budynki czy na przykład mosty, wówczas bardzo ważnym elementem jest również przeprowadzenie właściwych badań gruntu. Waga inwestycji może bowiem sprawić, że grunt bez odpowiednich zabezpieczeń zacznie się osuwać, co uniemożliwi odpowiednie wykonanie inwestycji. Ponadto na każdym etapie realizowania inwestycji należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i stosowaniu właściwych materiałów.

Szczegóły bardzo ważne

Każda, nawet najmniejsza czynność wpływa na dalszą realizację inwestycji. Na wielu etapach prac budowlanych wykonuje się deskowania, które mają służyć właściwej realizacji kolejnych kroków. Często pierwsze wykonuje się w momencie realizowania fundamentów. Ich zadaniem jest uzyskanie pożądanego kształtu wykonanego z betonu, dlatego musza być wykonane bardzo starannie. Ważny jest dobór ni tylko desek o odpowiedniej długości, ale również właściwej grubości, aby nie uległy zniekształceniu pod wpływem betonu, który trafi do wnętrza deskowania. Szczególnie przy dużych wykopach może to bowiem stanowić spory problem, gdyż waga betonu jest ogromna. Wówczas szalunki muszą być właściwie zrealizowane, aby utrzymać wszystko na swoim miejscu. Po zakończeniu niezbędnych prac deskowanie jest usuwane, wcześniej jednak beton musi odpowiednio zaschnąć. Dlatego czas, jaki jest na to potrzebny uzależniony jest w dużej mierze od wielkości realizowanej pracy. Im większa, tym więcej czasu potrzeba na zaschnięcie betonu. Bywa także, że takie inwestycje realizowane są w kilku etapach. Wówczas jest pewność, że deskowanie wytrzyma napór betonu a ponadto bardzo często beton wysycha o wiele szybciej. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich prac powinny czuwać  osoby, posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek.